MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De Maatschappelijke Zetel

De maatschappelijke zetel van een vennootschap is een adres dat in de statuten van die vennootschap wordt gepreciseerd en waar de vennootschap is gevestigd. Haar juridische woonplaats en nationaliteit worden erdoor bepaald.

In de interactieve statistieken maken we een onderscheid tussen verschillende soorten vestigingsplaatsen van de maatschappelijke zetel:

  • Maatschappelijke zetel in België: via deze variabele visualiseert u het aantal vennootschappen met maatschappelijke zetel in België.
  • Maatschappelijke zetel in het buitenland: via deze variabele visualiseert u het aantal vennootschappen met maatschappelijke zetel in het buitenland (de exploitatiezetel bevindt zich in België).
  • Maatschappelijke zetel in EU-land: via deze variabele visualiseert u het aantal vennootschappen met maatschappelijke zetel in een land van de Europese Unie, met uitzondering van België (de exploitatiezetel bevindt zich in België).
  • Maatschappelijke zetel in andere landen: via deze variabele visualiseert u het aantal vennootschappen met maatschappelijke zetel in een land buiten de Europese Unie (de exploitatiezetel bevindt zich in België). Bron: rsvz.

Virtueel Kantoor

Vestig uw virtueel kantoor door uw maatschappelijke zetel bij een erkend bedrijvencentrum of business center te plaatsen.